เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย เพื่อตรวจสอบประตูน้ำฝายห้วยปลาแดก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมย เพื่อตรวจสอบประตูน้ำฝายห้วยปลาแดก

ข้ามไปยังทูลบาร์