เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์พื้นที่พร้อมปรับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิง ไปสะพานกุดน้ำมอก

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์พื้นที่พร้อมปรับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลิงไปสะพานกุดน้ำมอก

 

ข้ามไปยังทูลบาร์