เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยเพื่อตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างประปาอัตโนมัติ บ้านดอนเมย หมู่ 5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ตำบลดอนเมยเพื่อตรวจ ติดตาม โครงการก่อสร้างประปาอัตโนมัติ บ้านดอนเมย หมู่ 5

ข้ามไปยังทูลบาร์