เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านดอนเมย หมู่ที่ 1,5 พบไฟลามทุ่ง เส้นทาง บ้านดอนเมย-บ้านหนองทุ่งมน-บ้านหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านดอนเมย หมู่ที่ 1,5 พบไฟลามทุ่ง เส้นทาง บ้านดอนเมย-บ้านหนองทุ่งมน-บ้านหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์