เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายสมเกียรติ  แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดอบต.ดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ดอนเมย  ลงพื้นที่เยี่ยม นางพุทธา  วงศ์ละคร ซึ่งเป็นผู้ประสบความเดือดร้อนในหมู่บ้านหนองปลิง ม.3 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและมีโรคประจำตัวและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามลำพัง ซึ่งได้ขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นำโดย นายสมเกียรติ  แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  ลงพื้นที่เยี่ยม นางพุทธา  วงศ์ละคร ซึ่งเป็นผู้ประสบความเดือดร้อนในหมู่บ้านหนองปลิง ม.3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและมีโรคประจำตัวและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวตามลำพัง ซึ่งได้ขอรับความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดอนเมย ทั้งนี้ได้ประเมินความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเบื่องต้นเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไปและมอบถุงยังชีพแก่ นางพุทธา  วงศ์ละครผู้ประสบความเดือดร้อน บ้านหนองปลิง ม.3


ข้ามไปยังทูลบาร์