เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย  เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์   เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ

 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และพนักงานส่วนตำบลดอนเมย  เข้าร่วม โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์   เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย และดำรงพระอิสริยยศ “ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์