เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหาร เรียกประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อพบปะเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทุกส่วน การซักซ้อม ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางในการทำงานการปฏิบัติงานพร้อมมอบเกียรติบัตร ตามโครงการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 1.นางสง่า วงค์จันทา ครู 2.นายวรวิทย์ สาธุจรัญ นายช่างโยธาชำนาญงาน 3.นางสาววัชรี โอภาษ คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)

ข้ามไปยังทูลบาร์