เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้จัดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

ข้ามไปยังทูลบาร์