เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านก่อ  หมู่ที่ 2 พบไฟลามทุ่ง เส้น ทางบ้านก่อ – ดงสว่าง ใกล้กลับสถานีสูบน้ำบ้านก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  เวลา 09.00 น.

เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านก่อ  หมู่ที่ 2 พบไฟลามทุ่ง เส้น ทางบ้านก่อ – ดงสว่าง ใกล้กลับสถานีสูบน้ำบ้านก่อ  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  เวลา 09.00 น. นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุ        ไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

 

ข้ามไปยังทูลบาร์