เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไฟลามทุ่ง เส้นทาง บ้านหนองปลิง – บ้านโนนโพธิ์และบ้านเชือก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

เมื่อวันที่ 22 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไฟลามทุ่ง เส้นทาง บ้านหนองปลิง – บ้านโนนโพธิ์และบ้านเชือก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์