เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ซึ่งมีลมแรงทำให้หลังคาบ้านเสียหาย บ้านนายสุนันท์ ใจบาล บ้านหนองปลิง หมู่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2566  นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้มอบเงินช่วยเหลือเนื่องจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 24 มกราคม  2566  ซึ่งมีลมแรงทำให้หลังคาบ้านเสียหายบ้านนายสุนันท์  ใจบาล บ้านหนองปลิง หมู่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์