เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาการถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพุทธศาสนาการถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ถวายเทียนพรรษาและถวายพัตตาหารวัดเก่าน้ำคำและวัดบ้านก่อ นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย


ข้ามไปยังทูลบาร์