เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไฟลามทุ่ง เส้น บ้านหนองปลิง สถานีสูบน้ำที่ 2 และ ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านก่อ หมู่ที่ 2 พบไม้หักกีดขวางจราจร นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว       

เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไฟลามทุ่ง เส้น บ้านหนองปลิง สถานีสูบน้ำที่ 2  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เวลา 11.00 น. และ ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านก่อ หมู่ที่ 2 พบไม้หักกีดขวางจราจร นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุไฟลามทุ่ง ขณะนี้สามารถระงับเหตุได้เรียบร้อยแล้ว

 

ข้ามไปยังทูลบาร์