เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม โครงการถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองปลิง ทุก ๆวัน ศุกร์แรกของเดือน

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม โครงการถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองปลิง ทุก ๆวัน ศุกร์แรกของเดือน เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งนำข้าวสารอาหารแห้ง ไปช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

ข้ามไปยังทูลบาร์