เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดยนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้🌱🌱🌱 ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู้ 100 ล้านต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

นำโดยนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้🌱🌱🌱

ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู้ 100 ล้านต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชุมชน


ข้ามไปยังทูลบาร์