เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พันตำรวจเอก วันชัย เครือเช้า ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พันตำรวจเอก วันชัย เครือเช้า ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ประสงค์ศิลป์ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมการเลือกตั้งและแนะนำการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์