เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ และ กองสาธารณสุข ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนเมย บ้านหนองปลิง บ้านก่อ

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ และ กองสาธารณสุข ออกเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนเมย บ้านหนองปลิง บ้านก่อ


ข้ามไปยังทูลบาร์