เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายสำราญ วงจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อปภร.ตำบลดอนเมย ร่วมกันดับไฟไหม้ป่าเพื่อป้องกันการรุนแรงและลุกลามของไฟ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายสำราญ วงจันทา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อปภร.ตำบลดอนเมย ร่วมกันดับไฟไหม้ป่าเพื่อป้องกันการรุนแรงและลุกลามของไฟ บ้านหนองปลิง หมู่ 3


ข้ามไปยังทูลบาร์