เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงษ์ดารา ผอ.กองช่าง และทีมงานกองช่าง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง ไปกุดน้ำมอก

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงษ์ดารา ผอ.กองช่าง และทีมงานกองช่าง ลงสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง ไปกุดน้ำมอก

ข้ามไปยังทูลบาร์