เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่บ้านก่อ หมู่ 2 ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายอธิปกิจจ์ พงศ์ดารา ผอ.กองช่าง มอบหมายให้ นายเดชศักดา สีตะมา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ลงพื้นที่บ้านก่อ หมู่ 2 ซ่อมไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

 

ข้ามไปยังทูลบาร์