เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารและนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมลคลแก่พนักงานส่วนตำบลดอนเมยพร้อมจับฉลากปีใหม่ และขอขอบคุณ นายธงชัย ดอกไม้ สจ.เขต8 ที่มาร่วมจับฉลากและให้รางวัลพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลดอนเมย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและคณะผู้บริหารและนายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด อบต.ดอนเมย ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมลคลแก่พนักงานส่วนตำบลดอนเมยพร้อมจับฉลากปีใหม่ และขอขอบคุณ นายธงชัย ดอกไม้ สจ.เขต8 ที่มาร่วมจับฉลากและให้รางวัลพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลดอนเมย

ข้ามไปยังทูลบาร์