เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจาก หมู่ 2 เนื่องจากกิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมพนักงานส่วนตำบลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับคำร้องจาก หมู่ 2  เนื่องจากกิ่งไม้หักทับสายไฟฟ้าอาจทำให้เกิดอันตรายได้ นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ พร้อมพนักงานส่วนตำบลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้ามไปยังทูลบาร์