เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไม้หักกีดขวางจราจร นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่เพื่อตัดกิ่งไม้กีดขวางสายไฟฟ้าแรงสูงออกเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 พบไม้หักกีดขวางจราจร นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่เพื่อตัดกิ่งไม้   กีดขวางสายไฟฟ้าแรงสูงออกเรียบร้อยแล้ว

ข้ามไปยังทูลบาร์