เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียบ้าน หนองปลิง ม.3 โครงการก่อสร้างประปาบ้านดอนเมย และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนเมย ม.5

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียบ้าน หนองปลิง ม.3 โครงการก่อสร้างประปาบ้านดอนเมย และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านดอนเมย ม.5

ข้ามไปยังทูลบาร์