เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและะเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม ดูการขุดระบายน้ำเสียบ้านหนองปลิง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยและะเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม ดูการขุดระบายน้ำเสียบ้านหนองปลิง

ข้ามไปยังทูลบาร์