เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวานิจ สุภาพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2565


ข้ามไปยังทูลบาร์