เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งกับผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งกับสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์