เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง เนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมแรง ภายในเขตตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้บ้านเรือนและคอกสัตว์เกิดความเสียหาย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งจ้างประชาชนบ้านหนองปลิง เนื่องจากวันที่ 29 เมษายน 2566  เวลา 16.30 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลมแรง ภายในเขตตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้บ้านเรือนและคอกสัตว์เกิดความเสียหาย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหมายให้ นายโชติทิวัตถ์ อุ่นทวง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหาย เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป

ข้ามไปยังทูลบาร์