อปพร.ตำบลดอนเมย ด่านชุมชนในพื้นที่ตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564

อปพร.ตำบลดอนเมย ด่านชุมชนในพื้นที่ตำบลดอนเมย

ศูนย์ อปพร.ตำบลดอนเมย ได้สั่งการให้สมาชิก อปพร.ในสังกัดทุกหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2564 โดยให้นำแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจะตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ตำบลดอนเมย รับแจ้งข่าวสารสาธารณภัย และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีที่เกิดสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 4 มกราคม 2564 เหตุการปกติ


ข้ามไปยังทูลบาร์