องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ตำบลดอนเมย ปลัดและพนักงานส่วนตำบลดอนเมยโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นายสายันต์ มีดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย คณะผู้บริหาร ส.อบต.ตำบลดอนเมย ปลัดและพนักงานส่วนตำบลดอนเมย จัดทำโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ดงเก่าน้ำคำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาน กำจัดขยะเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค


ข้ามไปยังทูลบาร์