องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ทำความสะอาดตลาดนัดสีเขียว เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว ขุดลอกคลอง เก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ทำความสะอาดตลาดนัดสีเขียว เพื่อเป็นการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว ขุดลอกคลอง เก็บเศษใบไม้กิ่งไม้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

ข้ามไปยังทูลบาร์