องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนเมย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านดอนเมย เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านดอนเมย หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนเมย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านดอนเมย เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านดอนเมย หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์