องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนเมย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านดอนเมย เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านดอนเมย หมู่ 1,5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านดอนเมย เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านดอนเมย เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านดอนเมย หมู่ 1,5 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์