องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านก่อ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 พ.ย.2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านก่อ เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านก่อ หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ร่วมกับโรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนบ้านก่อ เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วันที่ 24 พ.ย.2564 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านก่อ เริ่มเวลา 15.00 น. บ้านก่อ หมู่ 2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้ามไปยังทูลบาร์