องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่าเกิดเหตุไฟลามทุ่งบ้านดอนเมยบ้านโนนหนามแท่งได้ออกระงับเหตุตั้งแต่เวลา 13.30 นถึง 17.00 น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่าเกิดเหตุไฟลามทุ่งบ้านดอนเมยบ้านโนนหนามแท่งได้ออกระงับเหตุตั้งแต่เวลา 13.30 นถึง 17.00 นได้ทำการระงับเหตุเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอบคุณพนักงานเจ้าหนน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและประชาชนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดับไฟลามทุ่งครั้งนี้คะ


ข้ามไปยังทูลบาร์