องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจ ,โรงเรือนร้านค้า และได้อธิบายผู้ประกอบการให้เข้าใจวิธีจัดเก็บภาษีประจำเดือนธันวาคม 2563 ในงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจ ,โรงเรือนร้านค้า และได้อธิบายผู้ประกอบการให้เข้าใจวิธีจัดเก็บภาษีประจำเดือนธันวาคม 2563 ในงบประมาณ 2564


ข้ามไปยังทูลบาร์