องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. เข้าร่วมรับนโยบายทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญและตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติด**ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม ปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนเมย ข้าราชการ พนักงาน สมาชิก อบต. เข้าร่วมรับนโยบายทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญและตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติด โดยมี นายอนุชิตอชิตพล ข่วงทิพย์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายภูธเนษฐ์ ทอย ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง พ.ต.ท สุพิต ทองทิพย์ สวป.สภ.เมืองอำนาจเจริญ นางสาวสุภพิชญ์ ภาระเช รพ.อำนาจเจริญ งานยาเสพติชุมชน ให้ความรู้เบื่องต้นต่อ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย **ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด**


ข้ามไปยังทูลบาร์