องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่จัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ประจำปีงบประมาณ2564 เรื่องบริการแก้ไขปรับปรุง ภ.ด.ส.3 (เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ดอนเมย ประจำปีงบประมาณ2564 เรื่องบริการแก้ไขปรับปรุง ภ.ด.ส.3 (เพิ่มเติม) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านดอนเมย วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์