องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองช่างฝ่ายผลิตน้ำปะปา ได้ทำความสะอาดที่บรรจุน้ำปะปาก่อนส่งให้ประชาชนใช้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองช่างฝ่ายผลิตน้ำปะปา ได้ทำความสะอาดที่บรรจุน้ำปะปาก่อนส่งให้ประชาชนใช้


ข้ามไปยังทูลบาร์