องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บ้านดอนเมยและบ้านหนองปลิง ติดตั้งกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่บ้านดอนเมยและบ้านหนองปลิง ติดตั้งกระจกโค้งตามจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย


ข้ามไปยังทูลบาร์