องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่โรงเรียรนาจิกพิทยาคม

เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้แก่โรงเรียรนาจิกพิทยาคม


ข้ามไปยังทูลบาร์