องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหน้ากากอนามัยตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย มอบหน้ากากอนามัยตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโตโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนเมยมีหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันตนเองอย่างน้อยคนละ 2 ชิ้น


ข้ามไปยังทูลบาร์