กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เข้าตรวจดูงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมา จะได้เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นนาแค

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เข้าตรวจดูงานก่อสร้าง เนื่องจากผู้รับเหมา จะได้เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เส้นนาแค ผิวจราจรกว่าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่ 48/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์