องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ดำเนินการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนาและแจกถุงมือให้ผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ตลาดนัดสีเขียว) บ้านหนองปลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ดำเนินการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนาและแจกถุงมือให้ผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ตลาดนัดสีเขียว) บ้านหนองปลิง


ข้ามไปยังทูลบาร์