องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถนำเอกสารสิทธิ์ที่ดิน โดยจะดำเนินการออกให้บริการตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลดอนเมย ทั้ง 5 หมู่บ้าน ในวันที่ 27-29 เมษายน 2563  ดังนี้ บ้านดอนเมย หมู่ 1,5  วันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1  บ้านหนองปลิง หมู่ 3,4  วันที่ 28 เมษายน 2563  ณ  ศาลาประชาคม หมู่ 3  บ้านก่อ หมู่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 หรือยื่นยังไม่ครบสามารถนำส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย  กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ 


ข้ามไปยังทูลบาร์