องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ลงพื้นที่ทำความสะอาด ถนนตลาดสีเขียว บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ทั้งกวาดและฉีดล้างถนนคลองระบายน้ำเสียหน้าวัดบ้านหนองปลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาด ถนนตลาดสีเขียว บ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ทั้งกวาดและฉีดล้างถนนคลองระบายน้ำเสียหน้าวัดบ้านหนองปลิง และเปิดสปอร์ดสร้างการรับรู้ให้ชาวบ้าน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โดยได้ถือปฏิบัติการทำความสะอาดทุกวันพุธของสัปดาห์ นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย หลังจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างประจำตลอดจนลูกจ้างตามภารกิจได้ช่วยกันทำความสะอาดและทำความสะอาดทุกวันพุธของสัปดาห์


ข้ามไปยังทูลบาร์