องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับรายงานจาก งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่า เด็กชายศิรสิทธิ์ โมงห้างว้า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงในจุดเกิดเหตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้รับรายงานจาก งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่า เด็กชายศิรสิทธิ์ โมงห้างว้า บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลดอยเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไข้เลือดออก กองสาธารณสุขลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงในจุดเกิดเหตุ

**–**เนื่องจากสถานการในช่วงนี้มีโรคระบาดของโรคติดต่อโคโรนา(โควิด-19) ให้ประชาชนเก็บตัวอยู่กับบ้านแต่อาจไม่ระวังยุงลายซึ่งเป็นพาหะไข้เลือดออก                                                          **–** องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย จึงเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองชวนลูกหลานช่วยกันทำสอดส่องดูแล รักษาความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาด เวลาว่างในช่วงปิดเทอมนะคะ


ข้ามไปยังทูลบาร์