องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเข้าช่วยเหลือในการฉีดล้างคลองระบายน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับคำร้องจาก นายสายันต์ มีดี กำนันตำบลดอนเมย เนื่องจากประชาชนบ้านหนองปลิงหมู่ที่ 3 ได้รับความเดือดร้อนจากคลองระบายน้ำเสียไม่ไหลทำให้น้ำขังส่งผลให้มีกลิ่นเหม็น จึงจะทำการขุดลอกคลองและขอให้รถน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยเข้าช่วยเหลือในการฉีดล้างคลองระบายน้ำเสีย ต่อไป


 

ข้ามไปยังทูลบาร์