องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดทั้งกวาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดกระจกเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โดยได้ถือปฏิบัติการทำความสะอาดทุกวันพุธของสัปดาห์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกันทำความสะอาดทั้งกวาด ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดกระจกเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19โดยได้ถือปฏิบัติการทำความสะอาดทุกวันพุธของสัปดาห์  นายพงศ์ศิริ  มงคลเสริม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย กล่าวหลังจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ได้ให้ข้าราชการ พนักงานจ้างประจำตลอดจนลูกจ้างตามภารกิจได้ช่วยกันทำความสะอาดตึกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมยทั้งภายในและภายนอกอาคารสำหรับภายนอกอาคาร ทำความสะอาดปัดกวาดนำแอลกอฮอล์มาทำความสะอาดตามโต๊ะทำงานอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ทางขึ้น ตลอดจนห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนั้นแล้วทางเดินระหว่างห้องทำงานภายในอาคารก็ทำความสะอาดทั้งหมดทั้งอาคารเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และทำความสะอาดทุกวันพุทธของสัปดาห์


ข้ามไปยังทูลบาร์