องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกสำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ออกสำรวจข้อมูลที่ดินสิ่งปลูกสร้าง 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ออกสำรวจดำเนินวัดพื้นที่ดิน พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ป้ายและข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563


ข้ามไปยังทูลบาร์