องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ส่งมอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย นำโดย นายพงศ์ศิริ มงคลเสริม  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย

ส่งมอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้ามไปยังทูลบาร์